Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Esperanto uw 2e taal

Esperanto voor gelijkwaardigheid in internationale communicatie!

De telecommunicatie ontwikkelt zich razend snel. Hierdoor wordt de wereld steeds kleiner. Steeds vaker hebben we te maken met mensen die een andere taal spreken. En de wereld telt maar liefst ongeveer 3000 talen.

We komen tegenwoordig vrijwel allemaal in situaties waarin we ons moeten behelpen met vreemde talen. Het is zo gewoon geworden dat niemand er nog bij stilstaat. De talen van de grotere taalgemeenschappen zijn ingeburgerd in ons leven. Het is voor de kleinere taalgebieden, zoals bijvoorbeeld Nederland, vanzelfsprekend geworden hun eigen taal achter en ondergeschikt te stellen.

Toch roept dit vragen op. Tot de Rechten van de Mens behoort immers ook het fundamenteel recht op het gebruik van de eigen taal en het recht op de eigen cultuur.

Andere landen zijn zich van dit Recht vaak beter bewust dan Nederland. Steeds meer is men er zich van bewust dat de voorkeurspositie van talen ten koste gaat van de talen en de cultuur van de andere landen.

Esperanto is neutraal.

Het Esperanto is een internationale taal, die ruim een eeuw geleden ontworpen is en over de hele wereld wordt gebruikt. Esperanto is als Taal bekeken geniaal, in zijn semantiek, in zijn eenvoud van grammatica, door het ontbreken van uitzonderingen op regels. De taal is snel te leren, en ook te spreken. Alle facetten van het hedendaagse complexe leven kunnen in de taal Esperanto gevat worden. Communicatie in het Esperanto loopt al gauw beter dan in de niet eigen, nationale talen.

Het Esperanto is een prachtig instrument waarmee internationale contacten gemakkelijker worden, voor iedereen, van elk niveau.

Met recht ook Uw taal.