Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Esperanto Internationaal

De internationale overkoepelende Esperanto-vereniging is Universala Esperanto-Asocio, afgekort UEA.

Simbolo de UEADeze vereniging is opgericht in 1908 om vooral (kort samengevat):

Deze taken voert ze uit door:

UEA kent leden. Dit kunnen landenverenigingen zijn met hun aangesloten leden, maar ook individuele personen. In het jaar 2011 kende UEA 5321 individuele leden en waren er 118 aangesloten landenverenigingen met tesamen 10480 leden.

Eenmaal per jaar vindt er het grote wereldcongres plaats, het Universala Kongreso. Naast een uitwisseling tussen mensen uit vele landen worden onder andere ook de nieuwste ontwikkelingen in de taal Esperanto onder de loep genomen en eventueel geaccordeerd.
Meestal zijn er tussen 2000 en 2000 personen uit wel 60 landen bijeen. Het congres wordt steeds in een ander land gehouden. Bijvoorbeeld: Yokohama (Japen) 2007, Rotterdam (Nederland) 2008, Bialystok (Polen) 2009, Havanna (Cuba) 2010, Kopenhagen (Denemarken) 2011, Hanoi (Vietnam) 2012, Rejkjavik (IJsland) 2013, Buenos Aires (Argentinië) 2014, Lille (Frankrijk) 2015, Nitra (Slowakije) 2016, Seoul (Zuid-Korea) 2017.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door gekozen leden uit diverse landen. De dagelijkse leiding ligt in handen van een algemeen directeur.

Het algemeen secretariaat is gevestigd in Nederland.
Adres: Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam.
Telefoon: 010-4361044
Website: www.uea.org
E-mail: uea@co.uea.org

UEA geeft het blad "Esperanto" uit. Dat verschijnt maandelijks, behalve in augustus, in 115 landen.