Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Esperanto-Klubo Eindhoven

Esperanto-Klubo Eindhoven (EKE) is een club van esperantisten in Eindhoven en omgeving. De club is opgericht in 1964 en heeft in 2014 haar 50e verjaardag gevierd.

Iedere derde woensdag van de maand (behalve juli en augustus) komen de clubleden bijeen om onder elkaar Esperanto te spreken en natuurlijk om zich verder in de taal te bekwamen. De leidraad van de avond is een goed voorbereid programma. Het omvat bijvoorbeeld:

Soms worden binnenlandse en buitenlandse gasten uitgenodigd om te spreken over taal en hun cultuur. Zo is het mogelijk meer begrip te krijgen van andere culturen en problemen van de vele kleine taalgemeenschappen in Europa.

Natuurlijk wordt er aandacht besteed aan de originele Esperanto-literatuur en aan de vele in het Esperanto vertaalde boeken. De club bezit een bibliotheek van meer dan 500 originele en vertaalde Esperanto-werken. Ook worden de boeken en geschriften van de uitvinder van de taal Dr. Zamenhof niet vergeten. Rond zijn geboortedag in december is er altijd een bijeenkomst met een bijzonder programma.

De club ondersteunt en enthousiasmeert de leden, onderhoudt contacten met andere Esperanto-clubs, propageert het bezoeken van Esperantobijeenkomsten, vooral in het buitenland. Juist in internationale contacten ligt de kracht van het Esperanto.

Naast de leden worden de huisgenoten, die geen lid zijn, niet vergeten. Eenmaal per jaar wordt er een buitendag georganiseerd met een museumbezoek, een uitgebreide picknick en een natuurwandeling.

Contactgegevens (inclusief bankrekening) zijn te vinden op deze pagina.