Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Retpoŝtaj kontaktoj / Email-adressen

Notu bone: uzu NUR la adresojn en tiu ĉi paĝo por komuniki kun/pri la klubo! Neniam skribu al niaj personaj retadresoj! Viaj mesaĝoj al tiuj ĉi retadresoj aŭtomate signale aperos ĉe du personoj: An kaj Rob.

La ligiloj en tiu ĉi paĝo ne nur donas al via retpoŝta programo la koncernan retpoŝtan adreson, sed ankaŭ temon por la retletero.

1. Retejo / Website

Por ĉio kio rilatas nian retejon:
Voor alles wat met onze website te maken heeft:

2. Programo / Programma

Por ĉio kio rilatas al la programo de la kunvenoj: demandoj, proponoj, tekstoj kaj bildoj:
Voor alles wat te maken heeft met het programma van de bijeenkomsten: vragen, voorstellen, teksten en afbeeldingen:

Se vi prizorgos programon en klubkunveno, frue sendu al ni la temon kaj priskribon (en esperanto), kaj prefere ankaŭ bildon (libere uzeblan, do sen kopirajto... markitajn bildojn ni ne povas utiligi!). Ne necesas fari dokumenton en iu specifa programo (tekstprilaborilo); sufiĉas meti la tekston en retmesaĝon kaj aldoni la bildon al la mesaĝo. Tiam ni produktos la bezonatajn aferojn.

3. Klubkunvenoj (invito kaj ĉeesto)

Ni okaze uzas tiun adreson por sciigi pri kunvenoj. Vi povas uzi ĝin por sciigoj pri (mal)ĉeesto en la sekva klubkunveno:

4. Cetere / Overig

Por ĉiuj aliaj aferoj kiuj rilatas al la klubo:
Voor alle andere zaken die met de klubo te maken hebben: