Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

logo: Esperanto Nederland Esperanto Nederland

Esperanto Nederland is een vereniging van individuele leden.

De vereniging zelf is op haar beurt lid van de internationale overkoepelende vereniging UEA.

Esperanto Nederland heeft als doel bekendheid te geven aan het talenprobleem in de wereld, maar vooral in Nederland en Europa. Zij staat een eenvoudige en democratische oplossing voor van het talenprobleem door verbreiding van het Esperanto als tweede taal. De eerste taal blijft natuurlijk ieders eigen taal.

Esperanto Nederland onderneemt een aantal activiteiten, waaronder:

Een instantie van Esperanto Nederland is:

Esperanto Nederland geeft het ledenblad Fenikso uit.

Adressen