Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

EKE 50-jara

Esperantoklubo Nimego

Festaj balonoj, kaj la gratula teksto el Nimego kiu troveblas en la paĝo.

Korajn gratulojn pro la 50-jara jubileo de EKE.

Piet Buijnsters,
prezidanto Esperantoklubo Nimego.

Esperanto Nederland

Hallo Marije,

Mijn excuses dat ik zo laat op je mail reageer. (...)

Ik denk dat het leuk is als jullie zelf een verslagje, en dan met foto(s) opsturen naar de redactie van Fenikso.

Ik weet niet wanneer jullie de bijeenkomst hebben, maar ik wens jullie - namens het bestuur van Esperanto Nederland - een leuke en gezellige bijeenkomst. Helaas zal Ru daar niet meer bij kunnen zijn!

Met vriendelijke groeten,
Ineke Emmelkamp,
Esperanto Nederland.