Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: septembro 2020

Temo: Travivaĵoj en la lastaj monatoj” (La invito  PDF)

Dato: Kunveno okazinta la 16-a de septembro 2020-a en “De Uitwijk”, Eindhoven je la 20-a horo.

Ĉeestantoj: An, Marije, Jeannette, Ralph, Karina kaj Micha (6).
Sciigis neĉeeston: Tonnie, Rob, Catrien kaj Coby (4)

Tiu ĉi kunveno estas orgnizita far An. En marto, aprilo, majo kaj junio EKE ne kunvenis pro la kronviruso. Nun, post la somero, kiam singarde kelkaj grupaj kunvenoj denove eblas, An kontaktis De Uitwijk por demandi ĉu kunveno eblas kaj kiamaniere tion organizi. Ni ricevis la iom pli grandan salonon numeron 3 (anstataŭ la kutiman salonon #4). En tiu ĉi salono ni povas kun 6 personoj teni distancon de 1,5 metroj.

Komunikoj

Antaŭa protokolo:

Jeannette laŭtletgas la lastan protokolon de 19 februaro 2020.

Programo: Travivaĵoj en la lastaj monatoj”

Ĉiuj parolis laŭvice pri la kronvirusa printempo kaj pri la ferioj kiuj por multaj estis aliaj ol en antaŭaj jaro.

En la paŭzo ni gustumis de kuko bakita de Micha kaj ni parolis pri diversaj temoj, interalie pri lingvoj kaj bakado.
Post la paŭzo rakontis

 

Raportis: Ralph Schmeits