Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Urug (Oeroeg)

UrugAperis Esperantotraduko de la fama novelo Urug (Oeroeg) de la konata nederlanda verkistino Hella S.Haasse. Internacia Esperanto-Instituto (IEI) en Hago eldonis la libron. Ĝi kostas 13 eurojn (ekskl. sendokostojn).

Oni povas mendi ĝin retpoŝte, poŝte (IEI, Riouwstraat 172, 2585 HW Den Haag), aŭ telefone (Ed Borsboom, 030-2202673). Vidu ankaŭ la retejon (iei.nl) por pli detalaj informoj.

Mi povas prizorgi prelegon por via klubo pri Hella Haasse kaj Urug.

Piet (Petro) Buijnsters, tradukinto
(Estrarano de IEI kaj de Nimega Esperantoklubo)