Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: septembro 2008

Temo: Ferioj

Dato: Kunveno okazinta la 17an de septembro 2008a en “Henriette Roelants Centro”, Eindhoven je la 20a h.

Ĉeestantoj: 11.

Nia prezidantino el la nomo de Ĉiuj klubanoj bonvenigis nin.

Raportoj pri la antaŭaj kunvenoj

Cobi voĉlegis la protokolon pri la aprila kunveno kaj Ralph voĉlegis la protokolon pri la maja kunveno.

Li ankaŭ faris belan raporton pri la ekskurso tra Nuenen kun niaj amikoj el Belgio kaj Germanio dum sabato la 13a de septembro.

Programo: Ferioj

Antaŭ kaj post la paŭzo ni ĉiuj rakontis pri niaj someraj ferioj:

Sinjoro Micha Shepher el Geldrop vizitis nin.

 

Raportis: Cobi Braamkolk.