Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Jarraporto 2010

Je la fino de 2010 la nombro de niaj membroj estis 17, plus 2 donacantoj.

Meznombro de 11 vizitis niajn klubvesperojn.

La klubo kunvenis 8 fojojn, en Henriëtte Roelants Centrum.

En januaro ni ludis skrablon.

En la postaj monatoj:

 

Raportis: Cobi.