Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: januaro 2014

Temo: Skrablo

Dato: Kunveno okazinta la 15an de januaro 2014a en “De Uitwijk”, Eindhoven je la 20a h.

Ĉeestantoj: 8.

Mareje gvidis la skrablo-ludon.

Raporto pri la antaŭa kunveno

Dum ĉi-tiu kunveno - ne kun frosto kiel en 2013, sed kun pluvo! - ni komencis paroli pri la akcidento kiu trafis Anne-Marie, pri la nova letero de Johan Derks en kiu li skribas pri la malbona mona situacio kaj la planita vojaĝo. Kaj por ekhavi pli da vizitantoj ĉi-tie, mencio en iu gazeto senpaga niajn malfermajn klubvesperojn.

Programo: Skrablo

Post la trinkpaŭzo kun alternita regalo de Mareje, ni skrablis inter 3 grupetoj.

Post 6 rondoj ni finis la ludon kun:

  175 poentoj por la verda grupeto

  129 poentoj por la flava grupeto

  118 poentoj por la blua grupeto

Premioj estis glumarkoj.

 

Raportis: Cobi Braamkolk.