Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: majo 2022

Temo: Literaturo, libroj kaj tradukoj en esperanto<(La invito  PDF)

Dato: Kunveno okazinta la 18-an de majo 2022a en “De Uitwijk”, Eindhoven je la 20a h.

Ĉeestantoj: An, Tonnie, Ralph, Rob, Cobi, Jeannette, Marije (7).
Sciigis neĉeeston: Karina (1).

Komunikoj