Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: septembro 2022

Temo: Travivaĵoj en la feriaj monatoj (La invito  PDF)

Dato: Kunveno okazinta la 21-an de septembro 2022a en “De Uitwijk”, Eindhoven je la 20a h.

Ĉeestantoj: An, Tonnie, Rob, Cobi, Marije (5).
Sciigis neĉeeston: Karina, Ralph (2).

Komunikoj

Pro doloraj fingroj mi ne ĉion notis!

Estas informoj pri pasintaj kaj estontaj kunvenoj, i.a. la studsemajnfino de Esperanto Nederland.

Raporto pri la antaŭa kunveno

Ĝi mankas, neniu scias kiu verkis ĝin.

Programo: Travivaĵoj en la feriaj monatoj

Ĉiuj klubanoj rakontis ion pri la someraj monatoj.


Je la 10.00h An fermis la kunvenon.

 

Raportis: Mareje van Erp. Eindhoven la 22an de septembro 2022.


Noto: Ĉu ni daǔrigu niajn kunvenojn en 2023? Restas tiom malmultaj aktivaj membroj. Kaj se jes, ĉu ni daǔrigas la luadon de De Uitwijk? Eble ni diskutu tion en la venonta kunveno ĉar baldaǔ mi devas sciigi de Uitwijk pri la datoj de la kunvenoj en 2023.
Mi mem ne plu volas esti kontaktpersono kaj adresaro tenanto de EKE ek de 2023. Iu transprenu tiun taskon.
Ĉu bezonas verki notojn pri niaj kunvenoj?