Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: junio 2023

Temo: Amataj libroj (La invito  PDF)

Dato: Kunveno okazinta la 21-a de junio 2023a en “De Uitwijk”, Eindhoven je la 20a h.

Ĉeestantoj: Jeannette, An, Ralph, Rob, Karina, Marije, Monique (7).
Sciigis neĉeeston: Tonnie

Raporto pri la antaŭa kunveno

Ralph legis la protokolon de la kunveno en majo.

Komunikoj

An havas anoncojn pri venontaj eventoj:

Programo: Amataj libroj

Ĉiu preparis mallongan prelegon pri amata libro.

Rob esperas ke ni ĉiuj emas legi kelkajn el ĉi tiuj libroj.

Fino : je la deka horo.

 

Protokolis: Karina Scharff en aŭgusto 2023.