Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: septembro 2023

Temo: Travivaĵoj pasintsomeraj (La invito  PDF)

Dato: Kunveno okazinta la 20-a de septembro 2023a en “De Uitwijk”, Eindhoven je la 20a h.

Ĉeestantoj: Jeannette, An, Ralph, Rob, Karina, Marije, Monique, Tonnie, Cobie (9).
Sciigis neĉeeston: neniu

Raporto pri la antaŭa kunveno

Karina legis la protokolon de la antaŭa kunveno.

Komunikoj

Programo: Travivaĵoj pasintsomeraj

Ĉiu rakontas laŭvice pri siaj feriaj kaj pasintsomeraj spertoj:

Pro cirkonstancoj Cobie, Jeannette kaj Karina ne rakontis pri la someraj tempoj sed aktive partoprenis la vesperon.

Novaj vortoj lernitaj:
akrido + lokusto (beide sprinkhaan), grilo (krekel), prunelarboj (sleedoorn) kaj merluĉo (stokvis).

Fino : je la deka horo.

 

Raportis: Ralph Schmeits.