Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: oktobro 2023

Temo: Poezio kaj anglismoj (La invito  PDF)

Dato: Kunveno okazinta la 18-a de oktobro 2023-a en “De Uitwijk”, Eindhoven je la 20-a horo.

Ĉeestantoj: Jeannette, An, Ralph, Rob, Karina, Marije, Monique, Tonnie, Cobie (9).
Sciigis neĉeeston: neniu

Raporto pri la antaŭa kunveno

Ralph legis la protokolon de la antaŭa kunveno.

Komunikoj

Programo: Poezio kaj anglismoj

Karina disdonis du poemojn:

Ni laŭvice tradukis unu frazon. Vidu la rezulton sube.
Ni diskutis pri la fakto ke estas malfacile traduki proverbojn aŭ diraĵojn. Sed ankoraŭ pli malfacile estas transpreni la sentojn, la etoson kiun kreis la verkisto. En la dua poemo estas multe da vortludoj, kiujn eĉ diverskomprenis la nederlandanaj kaj la flandraj partoprenantoj.

Dua parto: Anglismoj

Karina denove disdonis paperon kun listo da vortoj kiujn ni transprenis el la Angla. Ni laŭvice tradukis kaj diskutis la vortojn. Ni lernis multe da novaj vortoj. Ekzemple: korpogardisto, retumi, kontrolpanelo, retpirato, helpservo, ekzaltiĝo, ...

Fino : je la deka horo.

 

Raportis: An Olijslagers


La du poemoj (laŭ mia traduko):

VenĝemoWrok (Roque Dalton)
Lando mia, vi ne ekzistasLand van mij, je bestaat niet
Vi estas malbona silueto de mi memJe bent een slecht silhouet van mijzelf
Vorton kiun mi al la malamiko kredigisEen woord dat ik de vijand wijsmaakte
Antaŭe mi kredis, ke vi estis tre malgrandaVroeger dacht ik dat je heel klein was
Ke vi samtempe povus tuŝi norden kaj sudenDat je noord en zuid tegelijk kon aanraken
Nun mi scias ke vi ne ekzistasNu weet ik dat je niet bestaat
Kaj, ke eĉ ŝajnas ke neniu bezonas vinEn dat het er zelfs op lijkt dat niemand je nodig heeft
Estas neniu virino kiu parolis pri viEr is geen enkele vrouw die over je sprak
Tio ĝojas min ĉar tio pruvas, ke mi inventis landonHet maakt me blij want dat bewijst dat ik een land heb uitgevonden
La frenezulejo do ŝuldas ion al miHet gekkenhuis is mij dus iets verschuldigd
Iĝis mi dieto via kosteIk ben een kleine god geworden, op jouw kosten
(Mi volas nur diri: esti eksa patrioto(Ik wil maar zeggen: door ex-patriot te zijn
faras el vi eksa patrio)maakt van jou een ex-vaderland)


Ĉiutage tiel estas ĉi tieZo is het hier elke dag (Herman de Conink)
Ĉiutage tiel estas ĉi tieZo is het hier elke dag
Floroj transpaŝas siajn limojnBloemen gaan de perken te buiten,
Arboj ĉion malordigasbomen lopen in het honderd
Kaj de ĉie klareco alfluasen van overal stroomt klaarte toe
Kiel homoj por piedpilka matĉoals volk voor een voetbalwedstrijd
Jam la suno venas sur la kampoReeds komt de zon op het terrein
radioj de memfidostralen van zelfvertrouwen
Kaj same fortaj estas la poetoj ĉi tieEn even sterk zijn hier de dichters
Iliaj fortaj bildoj prilaboras la realeconHun stevige beelden bewerken de realiteit
kiel kamparanoj la teronals boeren het land
Kompletan realon ili povaseen hele werkelijkheid kunnen zij
porti en siaj brakojin hun armen dragen
Mi amas ĉi tiun landonIk hou van dit land
Se mi iam elmigras, mi ĝin kunportasAls ik ooit uitwijk neem ik het mee
Mi diros ĝian nomonIk zal zijn naam noemen
kaj ĝi sekvos minen het zal me volgen