Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: februaro 2024

Temo: Poezio: Traduki Afrikan poezion (La invito  PDF)

Dato: Kunveno okazinta la 21-a de februaro 2024-a en “De Uitwijk”, Eindhoven je la 20-a horo.

Ĉeestantoj: Jeannette, An, Mareje, Rob, Monique, Karina (6).
Sciigis neĉeeston: Ralph (malsanis), Tonnie (ne plu estas membro ĉar li migris al Zelando)

Raporto pri la antaŭa kunveno

An prezentis la protokolon de la januara kunveno, farita de Ralph.

Komunikoj

Programo: Traduki Afrikan poezion

Karina prezentis la vesperan programon

Ŝi rondirigis 10 modernajn poemojn afrikajn.
Ili estas tradukitaj pere de Google ( mi supozas!)
Duope ni kontrolis po du poemojn.
Ni atentis ĉu la traduko bone spegulas la originalon tiel ke sentemajn, emociajn kaj kreivajn bildojn oni retrovas en la tradukoj.
La tasko estas despli malfacila ĉar la poemoj estis en la angla kaj franca, krome konsistas el poeta libereca kaj lingva uzo en fremda lingvo.
Por pli profunde studado de la lingvo Esperanto tiu ĉi sistemo multe valoras estas mia sperto.


Je la 10a horo Karina fermis la kunvenon.

 

Raportis: Mareje van Erp