Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: marto 2024

Temo: Tonditaj rakontoj (La invito  PDF)

Dato: Kunveno okazinta la 20-a de marto 2024-a en “De Uitwijk”, Eindhoven je la 20-a horo.

Ĉeestantoj: Ralph, An, Mareje, Rob (4).
Sciigis neĉeeston: Jeannette)

Raporto pri la antaŭa kunveno

Mareje prezentis la protokolon de la februara kunveno.

Komunikoj

Programo: Tonditaj rakontoj

Ralph prezentis la vesperan programon.

Li proponis diversajn tekstojn por traduki / prelegi

Estis tre amuza kaj ankaŭ eduka vespero.


Je la 22-a horo Ralph fermis la kunvenon.

 

Raportis: An Olijslagers