Esperanto - jubilea simbolo

Esperanto-Klubo Eindhoven
Esperanto-Klubo Eindhoven

Raporto: decembro 2015

Temo: Zamenhof-vespero

Dato: Klubvespero de merkredo, la 16a de decembro 2015, en “De Uitwijk” je la 20a h.

Ĉeestantoj: An, Catrien, Cobi, Jeannette, Mareje, Micha, Peter, Piet, Ralph, Rob (10).

Bonvenigo en nia saloneto al ĉiuj.

Ĉiuj kunportis ion por ornami pro la Zamenhof-rememoro:

Kristnaskarbon,kandelojn, frandaĵojn, ekranon kaj Micha bakis belan, bongustan, blankan torton kun verda stelo.

Ĉiuj prezentis ion en la programo:

 

Raportis: Cobi.

Rimarko:
Cobi proponas peti al Piet fari la protokolon de ĉi tiu vespero ĉar li estas la anstataŭanto laŭ ŝi.
Kaj eble li povas fariĝi la estonta protokolanto ĉar Cobi dubas frekvente ĉeesti la kunvenojn. Dependas ĉu Ab sufiĉe resaniĝas por veturigi ŝin.